Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości

Termin naboru: od dnia 23.11.2021 r.  do dnia 21.12.2021 r.

Skorzystaj z projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości"

Celem głównym projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy przez 40 osób młodych (24 kobiety/ 16 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19, z województwa zachodniopomorskiego w terminie do 28.02.2023 r.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej spełniające poniższe kryteria:

 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
 • zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • w wieku 18-29 lat,
 • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Uczestnikami/czkami nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

 

Kryteria premiujące

Dodatkowe punkty premiujące przyznawane będą na etapie wyłonienia uczestników/czek projektu (sporządzania listy osób zrekrutowanych do projektu) osobom spełniającym następujące kryteria:

 • + 5 punktów " osoby zamieszkujące miasto średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. (Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz);
 • + 5 punktów " osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa) " do ISCED 3;
 • + 5 punktów " kobiety;
 • + 5 punktów " osoby z niepełnosprawnościami.

 

Główne działania realizowane w projekcie:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 4. Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy
 • do 16 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

 

Główne rezultaty:

 • 40 osób uzyska kompetencje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 40 osób podejmie działalność gospodarczą.

 

Warunek otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej:

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zagwarantowanie utrzymania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego przez co najmniej 12 miesięcy od daty utworzenia działalności gospodarczej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.