Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownik 30+ warty zachodu! - II edycja

Harmonogram wsparcia:

 • październik 2021r. - grudzień 2022r. - Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie
 • październik 2021r. - grudzień 2022r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego
 • październik 2021r. - kwiecień 2023r. - Realizacja staży zawodowych
 • październik 2021r. - kwiecień 2023r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci Coachingu oraz Pośrednictwa pracy dla Uczestników
 • w dniach 25.10.2021 r. - 02.11.2021 r. realizacja kursu "Kurs komputerowy z elementami technik negocjacji i skutecznej komunikacji w pracy"
 • w dniach 15.12.2021 r. " 20.12.2021 r. realizacja kursu "Techniki sprzedażowe z elementami negocjacji i modułem obsługi kasy fiskalnej"
  w dniach 15.02.2022 r. " 21.02.2022 r. realizacja kursu "Pracownik obiektów hotelarsko-gastronomicznych"
  w dniach 15.02.2022 r. " 22.02.2022 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC"
  w dniach 15.12.2021 r. " 20.12.2021 r. realizacja kursu "Techniki sprzedażowe z elementami negocjacji i modułem obsługi kasy fiskalnej"
 • w dniach 15.02.2022 r. " 21.02.2022 r. realizacja kursu "Pracownik obiektów hotelarsko-gastronomicznych"
 • w dniach 15.02.2022 r. " 22.02.2022 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC"
Kolejne informacje o realizowanych kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu ostatecznych harmonogramów.

___________________________________________________________________________________________

Projekt "Pracownik 30+ warty zachodu!- II edycja" realizowany jest na terenie całego woj. lubuskiego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej oraz skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego,
 • pozostających bez pracy (niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • osoby o niskich kwalifikacjach , w tym: znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • Indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingu
 • Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy wraz z zewnętrznym egzaminem;
 • Realizacji płatnych staży zawodowych, prowadzących do zdobycia trwałego zatrudnienia

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 • Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji/kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres minimum 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Karolina Grabia

Tel.: 508 038 000

mail: cib@cib.szczecin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Wartość projektu: 699.853,13 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 664.860,47 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.