Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy

Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie: Technik informatyk: E.14 "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami", a także w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych A.25 "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych".

W projekcie wzięło udział 72 osóby dorosłe (15 Kobiet i 57 Mężczyzn) uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie powiatów: Miasto Łódź, radomszczański, opoczyński, które z własnej inicjatywy zainteresowane były podwyższeniem kwalifikacji. Realizacja kursów będzie miała charakter weekendowy.


Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów kursu i egzaminu przed OKE,
 • ciepły posiłek.

Po ukończeniu kursu uczestnik przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie danej kwalifikacji w zawodzie: technik informatyk lub technik cyfrowych procesów graficznych.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 119,44%
 • Liczba osób uczestniczących w kursie "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami" - 118,75%
 • Liczba osób uczestniczących w kursie "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" - 120,83%
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 119,44%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 75,81%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikację A.25 - 85,00%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikację E.14 - 71,43%

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.11.03.01-10-00073/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Wartość projektu: 761 388,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 685 248,00 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.