Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Lubuskie - III edycja

Projekt "NEED zamiast NEET - Lubuskie - III edycja" realizowany jest na terenie całego woj. lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie 
nr POWR.01.02.01-08-0010/21 zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem Centrum Innowacyjnego Rozwoju Sylwia OsakWojewództwem Lubuskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Wartość projektu: 614 000.00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 583 300.00 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (30K i 20M) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, z woj. lubuskiego poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji, realizację staży oraz przedstawienie ofert pracy.

Do projektu mogą zgłaszać się:

 • osoby zamieszkujące woj. lubuskie według Kodeksu Cywilnego,
 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP),
 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19,
 • osoby, które nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w postaci:

 • indywidualnego wsparcia zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualnego wsparcia psychologicznego lub indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • kursów kwalifikacyjnych wraz z egzaminem lub szkoleń kompetencyjnych - zgodnie z IPD,
 • realizacji staży,
 • wypłaty stypendium szkoleniowego* / stypendium stażowego* / zwrotu kosztów dojazdu* / zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7* i/lub osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu* (*jeśli dotyczy).

Dodatkowo Uczestnikom zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe za każdy miesiąc stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzaminy kwalifikacyjne.

Dane kontaktowe:

Tel.: 789 444 988

Adres e-mail: cib@cib.szczecin.pl

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.