Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Kliknij TIKi, wybierz języki - POMORSKIE

Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych, które umożliwiały uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication) oraz kursy nauki języków obcych (j. niemiecki, j. angielski). Projekt zakładał, iż realizowane kursy zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji, tj. egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji TIK i językowych.

W projekcie uczestniczyło 564 osób dorosłych (338 Kobiet i 226 Mężczyzn), które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji komputerowych i językowych (j. angielski, j. niemiecki), w szczególności osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) oraz osób w wieku 50 lat i więcej, które wykazywały największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz pracowników sektora MMŚP, zamieszkałych na terenie województwa  pomorskiego.

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • kursy na różnych poziomach zaawansowania,
 • tempo zajęć dostosowane do potrzeb grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów TIK oraz językowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik obowiązkowo przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego TIK odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Kursant otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.
W przypadku kursów językowych kończyły się certyfikacją zewnętrzną TELC, potwierdzającą zdobycie przez Uczestników określonego poziomu biegłości językowej - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie - 155,00%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 242,48%
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 100.00%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 101,12%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 118,82%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 283,42%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 118,60%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 139,31%

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzięję, iż pozyskana wiedza ICT oraz języków obcych umożliwi dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Projekt "Kliknij TIKi, wybierz języki - POMORSKIE!" realizowany był w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPPM.05.05.00-22-0125/16-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Wartość projektu: 1 239 011,52 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 053 159,79 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.