Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

KLIK - Podkarpackie - KLIK


Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiają uzyskanie ECDL Digcomp.

W projekcie uczestniczyło 218 osób, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w wieku 25 lat (na dzień przystąpienia do projektu) i więcej, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, spełniających poniższe warunki:

 • osoby pracujące - bez względu na górną granicę wiekową;

 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,

 • tempo zajęć dopasowane do grupy,

 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,

 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, długopis),

 • wsparcie poszkoleniowe,

 • pokrycie kosztów egzaminów PTI.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik  przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi ECDL, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu ECDL Digcomp 14.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 158,25%

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 147,62%
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 103,81%
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 103,81%
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 122,64%
 • Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 158,25%

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 147,62%

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 103,81%

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 103,81%

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 122,64%

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 210,68%

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej która ukończyła kurs ECDL - wskaźnik osiągnięto na poziomie 109,00%

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 148,30%

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 173,33%

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzięję, iż pozyskana wiedza ICT umożliwi dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu XI Jakość edukacji i  kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0363/16

Wartość projektu: 453 075,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 407 767,50 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.