Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

IT i Ty - kwalifikacje przyszłości w woj. lubelskim!

Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: technik informatyk i technik cyfrowych procesów graficznych w zawodach:

 • E.14 "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami",
 • E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami";
 • A.25 "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych".

W prijekcie udział wzięło 100 osób dorosłych (20 Kobiet i 80 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane były podwyższeniem kwalifikacji.

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów kursu i egzaminu przed OKE,
 • ciepły posiłek.

Po ukończeniu kursu uczestnik  przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu osoby otrzymały certyfikat potwierdzający zdobycie danej kwalifikacji w zawodzie: technik informatyk lub technik cyfrowych procesów graficznych.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 106,00%
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 106,00%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 105,33
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 106,00%
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - 106,00%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 105,33%

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 12 Edukacja, Kwalifikacje i Umiejętności, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-06-0025/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 661 880,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 595 692,00 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.