Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

ZARZĄDZANIE

"Stosując sprawdzone metody zarządzania, możesz ten sam efekt uzyskać szybciej, taniej, nie popełniając błędów, które wystąpiły już w przeszłości"

Koordynujemy i rozliczamy dofinansowane projekty unijne. Dbamy o prawidłowe i optymalne przeprowadzenie projektów szkoleniowych i innowacyjnych. W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

  • koordynacja prac zespołu projektowego,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zapewnienie zgodności procedur projektowych z wymogami stawianymi przed projektami współfinansowanymi ze środków publicznych,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • szkolenia dla osób zaangażowanych w projekt z Państwa strony,
  • koordynacja procesu komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia,
  • raportowanie postępu projektu,
  • inne czynności wynikające ze specyfiki projektu.

Zarządzamy projektami następującymi metodykami: PCM, PRINCE2.

PCM - metodyka europejska zarządzania projektami. PCM zakłada podejście do projektu jak do procesu doskonalenia, wymagającego podziału na etapy, z dokładną charakterystyką każdego z nich, standardem odpowiednich dokumentów i zaleceń, realizowanych w kolejnych cyklach - za każdym razem coraz lepiej.

PRINCE2 - brytyjska metodyka zarządzania projektami. PRINCE2 zakłada, iż projekt w każdej chwili musi mieć sens, co znajduje odzwierciedlenie w tzw. uzasadnieniu biznesowym projektu (słowo "biznesowym" nie powinno kojarzyć się tu wyłącznie z wymiarem finansowym, ale z odniesieniem do celów organizacji).PRINCE2 jest gotowym systemem, tworzącym dokładne ramy zarządzania projektami w organizacji.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.