Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

MONITORING I EWALUACJA

"Dysponując sprawnym systemem monitorowania, trudniej przeoczyć zmianę pojawiającą się podczas realizacji projektu"

Dobrze sporządzony system monitorowania ukierunkowany na identyfikację przyczyn występowania odchyleń ma znaczący wpływ na pozostałe działania projektu, a przede wszystkim na jego cele. By skutecznie monitorować i prowadzić nadzór nad ryzykiem, konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie zagrożenia, zidentyfikowanie jego przyczyn (natury, charakteru) oraz przypisanie osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie, czyli tzw. właścicieli ryzyka.

Aby zminimalizować ryzyko pojawiające się w trakcie realizacji projektów, oferujemy:

  • prowadzenie rejestru ryzyka,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • pracowanie narzędzi dla ewaluacji i monitoringu zgodnych z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu,
  • opracowanie narzędzi do raportowania wskaźników,
  • opracowanie metodyki badań ewaluacyjnych,
  • prowadzenie badań zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu,
  • doradztwo w zakresie modyfikacji wskaźników i wsparcie w procesie ich negocjowania z instytucją udzielającą wsparcia.

Zarządzamy ryzykiem następującymi metodykami: M_o_R.

M_o_R - brytyjska zarządzania projektami. Metodyka M_o_R dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.