Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

AUDYT

"Realizujesz projekt zgodnie z wytycznymi, ale czy na pewno?...."

Świadczymy usługę audytu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Wizyta audytora w siedzibie Beneficjenta jest skutecznym narzędziem przy ocenie stopnia osiągania wskaźników produktów i rezultatów, założonych w projekcie realizowanym przy pomocy środków unijnych. Usługa audytu jest realizowana w czasie okresu trwania projektu. W tym czasie do siedziby Beneficjenta przyjeżdża audytor, mający na celu sprawdzenie poprawności wdrożonego projektu pod kątem wytycznych Instytucji Pośredniczących.

W ramach usługi wykonujemy następujące m.in. czynności:

  • weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania,
  • zgodność danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego,
  • ocena poprawności udzielanych zamówień,
  • ocena prawidłowości stosowania zasad pomocy publicznej,
  • ocena stopnia i poprawności osiągnięcia założeń projektów,
  • inne czynności wynikające ze specyfiki projektu.
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.