Projekt w liczbach

90

godz. LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH

13

LICZBA GRUP

156

Liczba uczestników

Dla kogo jest projekt?

Dla kogo jest projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne:

  • w wieku 25 lat i więcej,
  • zamieszkujące, pracujące lub uczące się na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
  • nieprowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej/rolnej.

Ze wsparcia wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Czego nauczysz się po kursie:

Obsługi systemu operacyjnego Windows

Funkcjonować w sieci Internet

Obsługi programów biurowych

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Uczestnikom szkolenia zapewniamy BEZPŁATNIE:

  • doświadczonych trenerów, specjalistów, praktyków,
  • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu ICT,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek kawowy.
Logo dotacja