Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy


Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach Działania
11.3  Kształcenie zawodowe
Nazwa Beneficjenta: Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje  nowe perspektywy
Lp. Nazwa wsparcia Termin realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia
1. Rekrutacja Uczestników w ramach projektu na KKZ  kwalifikacje: A.25
E.14
Od 01.11.2018 do wyczerpania miejsc Województwo Łódzkie: Miasto Łódź
powiat radomszczański
powiat opoczyński
2. Spotkania organizacyjne i realizacja kursu dla grup 1 i 2

KKZ  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych  walifikacja A.25
marzec 2019 

do 7 grudnia 2019 kursy zakończone
Pl. Wolności 12
91-415 Łódź
3. Spotkania organizacyjne i realizacja kursu dla grup: 1-4 KKZ  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  walifikacja E.14 marzec 2019 

do 8 grudnia 2019 kursy zakończone
Ul. Kutnowska 11, 
93-485 Łódź
4. Egzaminy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną dla kwalifikacji A.25 i E.14 Sesja zimowa styczeń-luty 2020 Ośrodek Egzaminacyjny na terenie województwa łódziego
______________________________________________________________________________________________________

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.11.03.01-10-00073/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie: technik informatyk: E.14 "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami", a także w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych A.25 "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych".

W projekcie przewidziano udział 72 osób dorosłych (15 Kobiet i 57 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie powiatów: Miasto Łódź, radomszczański, opoczyński, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji. Realizacja kursów będzie miała charakter weekendowy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
  • tempo zajęć dopasowane do grupy,
  • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
  • materiały szkoleniowe,
  • wsparcie poszkoleniowe,
  • pokrycie kosztów kursu i egzaminu przed OKE,
  • ciepły posiłek.

Po ukończeniu kursu uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie danej kwalifikacji w zawodzie: technik informatyk lub technik cyfrowych procesów graficznych.

REKRUTACJA:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą rezerwową. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

Milena Witek
tel. 789 444 988
e-mail: cib@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wartość projektu: 761 388,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 685 248,00 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.