Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Kliknij TIKi, wybierz języki - POMORSKIE

Harmonogram realizowanego wsparcia:

KURSY KOMPUTEROWE

listopad 2019 Realizacja kursu komputerowego IC3 dla gr. 2 w Ustce

listopad 2019 - grudzień 2019 Realizacja kursu komputerowego IC3 dla gr. 3 w Ustce

grudzień 2019 Realizacja kursu komputerowego IC3 dla gr. 4-7 w Ustce

styczeń/luty 2020 Realizacja kursu komputerowego IC3 i IC3 SPARK dla gr. 8-17 w Ustce

luty/marzec 2020 Realizacja kursu komputerowego IC3 i IC3 SPARK dla gr. 18-25 w Ustce

marzec 2020 Realizacja kursu komputerowego IC3 i IC3 SPARK dla gr. 26-32 w Ustce


KURSY JĘZYKOWE

kwiecień/maj 2019 - lipiec 2019  Realizacja kursu językowego Telc English A2 dla gr. 1-5 w Ustce

sierpień 2019 - październik 2019 Realizacja kursu językowego Telc English A2 dla gr. 6-8 w Ustce

sierpień 2019 - wrzesień/październik 2019 Realizacja kursu językowego Start Deutsch 2 dla gr. 1-2 w Ustce

październik 2019 - grudzień 2019 Realizacja kursu językowego Telc English A2 dla gr. 9-10 w Ustce

październik 2019 - grudzień 2019 Realizacja kursu językowego Start Deutsch 2 dla gr. 3-5 w Ustce

______________________________________________________________________________________________________

Projekt "Kliknij TIKi, wybierz języki - POMORSKIE!" realizowany jest w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPPM.05.05.00-22-0125/16-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych, które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication) oraz kursy nauki języków obcych (j. niemiecki, j. angielski). Kursy będą odbywały się w terminach i godzinach dogodnych dla uczestników w trybie weekendowym i/lub w tygodniu w godzinach dopołudniowych/popołudniowych. Projekt zakłada, iż realizowane kursy zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji, tj. egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji TIK i językowych.

W projekcie przewidziano udział 564 osób dorosłych (338 Kobiet i 226 Mężczyzn), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji komputerowych i językowych (j. angielski, j. niemiecki), w szczególności osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) oraz osób w wieku 50 lat i więcej, które wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz pracowników sektora MMŚP, zamieszkałych na terenie województwa  pomorskiego.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
  • kursy na różnych poziomach zaawansowania,
  • tempo zajęć dostosowane do potrzeb grupy,
  • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
  • materiały szkoleniowe,
  • wsparcie poszkoleniowe,
  • pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów TIK oraz językowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego TIK odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Kursant otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.
W przypadku kursów językowych kończą się certyfikacją zewnętrzną, potwierdzającą zdobycie przez Uczestników określonego poziomu biegłości językowej - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

REKRUTACJA:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą rezerwową. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

Ewelina Subocz

Tel. 510 501 041
e-mail: cib@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 239 011,52 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 053 159,79 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.