Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

IT i Ty - kwalifikacje przyszłości w woj. lubelskim!

Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach Działania
12.4  Kształcenie zawodowe
Nazwa Beneficjenta: Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
Tytuł projektu: IT i Ty - kwalifikacje przyszłości w woj. lubelskim!

Lp. Grupa Adres Termin realizacji wsparcia
Realizacja kursu Egzamin (sesja: styczeń-luty 2020) Egzamin (sesja: czerwiec-lipiec 2020)
1. KKZ - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - kwalifikacja E.14, grupa 1 Ul. Długa 5, 20-346 Lublin maj - grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 13.01.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*
2. KKZ - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - kwalifikacja E.14, grupa 2 Ul. Długa 5, 20-346 Lublin czerwiec - grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 13.01.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*
3. KKZ - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - kwalifikacja E.13, grupa 1 Armii Krajowej 11a, 22-100 Chełm czerwiec - grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 09.02.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*
4. KKZ - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - kwalifikacja E.13, grupa 2 Ul. Długa 5, 20-346 Lublin sierpień - grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 08.02.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*
5. KKZ - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - kwalifikacja A.25, grupa 1 Ul. Długa 5, 20-346 Lublin maj - grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 18.01.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*
6. KKZ - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - kwalifikacja A.25, grupa 2 Ul. Długa 5, 20-346 Lublin lipiec- grudzień 2019r. Egzamin teoretyczny: 10.01.2020 r.
Egzamin praktyczny: 18.01.2020 r.
Egzamin teoretyczny: 23.06.2020 r.
Egzamin praktyczny: 24.06. - 09.07.2020 r.*

*Szczegółowy harmonogram sesji letniej (poprawkowej) zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników egzaminów z sesji zimowej.

_____________________________________________________________________________________________________

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 12 Edukacja, Kwalifikacje i Umiejętności, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-06-0025/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: technik informatyk i technik cyfrowych procesów graficznych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe to:

E.14 "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami",     
E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami";            
A.25 "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych".

W projekcie przewidziano udział 100 osób dorosłych (20 Kobiet i 80 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji. Realizacja kursów będzie miała charakter weekendowy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
  • tempo zajęć dopasowane do grupy,
  • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
  • materiały szkoleniowe,
  • wsparcie poszkoleniowe,
  • pokrycie kosztów kursu i egzaminu przed OKE,
  • ciepły posiłek.

Po ukończeniu kursu uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie danej kwalifikacji w zawodzie: technik informatyk lub technik cyfrowych procesów graficznych.

REKRUTACJA:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą rezerwową. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

Milena Witek
tel. 789 444 988
e-mail: cib@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wartość projektu: 661 880,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 595 692,00 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.