Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Akademia VCC

 

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej ?Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy? (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu ? New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy ? Select Competences.
Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.
W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu ? New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy ? Select Competences.Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

New competences

New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary kompetencji:

 • kompetencje zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
 • kompetencje zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
 • kompetencje językowe (ok. 60 godzin),
 • kompetencje informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji

Select competences

Select competences jest ukierunkowany na kompetencje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych.

Certyfikat VCC

Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).

Certyfikat zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • nazwa zawodu
 • numer identyfikujący wydany certyfikat
 • data wydania certyfikatu

 

Suplement

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:

 • nazwa certyfikatu
 • nazwa certyfikatu w języku oryginału
 • profil umiejętności i kompetencji
 • podstawa wydania certyfikatu
 • skala ocen
 • przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu

 

Jesteśmy

 

VCC Foundation

Fundacja jest właścicielem i operatorem systemu VCC (Vocational Competence Certificate)

ul. Nałęczowska 30, 20 - 701 Lublin

www.vccsystem.eu

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.