Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczną

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy aplikowaniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych w ramach działania:

Kredyt na innowacje   technologiczne

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, realizujących inwestycje technologiczne, tj. inwestycje polegająca na:
zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług
albo
wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy kredytem technologicznym mogą sfinansować zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Czyli zakup innowacyjnego urządzenia, w którym nową technologię zastosował jej producent nie wystarczy do ubiegania się o wsparcie. Istnieje możliwość zakupu standardowych urządzeń, lecz należy wdrożyć własną/zakupioną nową technologię ? np. na tych urządzeniach wykonywać nowe produkty, w których zastosujemy innowacyjne rozwiązania.
Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi będą innowacyjne co najmniej w skali kraju.
Do kosztów kwalifikowanych, mogących zostać objętych dofinansowaniem mogą należeć wydatki na:
zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,
zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych oraz używanych środków trwałych,
zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
Koszty z punktów 1 i 5 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości pozostałej części inwestycji.
Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, a dofinansowanie na te wydatki może wynieść 50% ich wartości.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, realizujących inwestycje technologiczne, tj. inwestycje polegająca na:

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz      uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych,      w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej      Polskiej, towarów, procesów lub usług
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz      uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych,      w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej      Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy kredytem technologicznym mogą sfinansować zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Czyli zakup innowacyjnego urządzenia, w którym nową technologię zastosował jej producent nie wystarczy do ubiegania się o wsparcie. Istnieje możliwość zakupu standardowych urządzeń, lecz należy wdrożyć własną/zakupioną nową technologię- np. na tych urządzeniach wykonywać nowe produkty, w których zastosujemy innowacyjne rozwiązania.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi będą innowacyjne co najmniej w skali kraju.

Do kosztów kwalifikowanych, mogących zostać objętych dofinansowaniem  mogą należeć wydatki na:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych oraz używanych środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

Koszty z punktów 1 i 5 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości pozostałej części inwestycji.

Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, a dofinansowanie na te wydatki może wynieść 50% ich wartości.

Procedura aplikacyjna

Proces aplikowania o premię technologiczną

 • 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 • 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 • 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 • 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Poziom dofinansowania

*  W przypadku średnich firm wartość dofinansowania obniżona o 10%

 • Maksymalny   poziom dofinansowania dla wydatków związanych z realizację inwestycji   technologicznej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy i miejsca   realizacji inwestycji.
 • Dofinansowanie   nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.
 • Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów   kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu   technologicznego.
 • Inwestycja musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej   zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana).

 

 

Termin naboru

Wnioski można składać w terminie od 20 lutego 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, realizujących inwestycje technologiczne, tj. inwestycje polegająca na:
zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług
albo

Budżet konkursu

400 mln PLN

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.