Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Dotacje inwestycyjne

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie aktualnie i planowanych naborów wniosków projektowych w ramach Programów Operacyjnych na rok 2018.


W przypadku zainteresowania konkursem/konkursami zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

KONKURSY OGÓLNOKRAJOWE

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Start:
1 marca 2018 r.
Koniec
30 maja 2018 r.
Wsparcie badań przemysłowych
i eksperymentalnych
prac rozwojowych
lub eksperymentalnych
prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

Konkurs przeznaczony dla MŚP
(regiony słabiej rozwinięte)
700 mln
Start:
16 sierpnia 2018 r.
Koniec
14 grudnia 2018 r.
Konkurs przeznaczony dla MŚP
(regiony słabiej rozwinięte)
700 mln
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Start:
20 listopada 2017 r.
Koniec
19 stycznia 2018 r.
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
460 mln
Start:
II kwartał 218 r.
Koniec
II/III kwartał 2018 r.
Wartość alokacji uzależniona od dostępności środków.
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Start:
10 sierpnia 2017 r.
Koniec
28 lutego 2018 r.

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
45 mln
Start:
10 kwietnia 2018 r.
Koniec
25 października 2018 r.
70 mln
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
Start:
8 czerwca 2017 r.
Koniec
8 lutego 2018 r.
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
65 mln
Start:
22 marca 2018 r.
Koniec
22 listopada 2018 r.
70 mln
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
Start:
6 marca 2018 r.
Koniec
29 listopada 2018 r.
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
50 mln
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
Start:
5 września 2017 r.
Koniec
28 lutego 2018 r.
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji  dla KIS.
750 mln
Start:
5 września 2017 r.
Koniec
28 lutego 2018 r.
400 mln
Start:
20 marca 2018 r.
Koniec
5 grudnia 2018 r.
750 mln
Start:
20 marca 2018 r.
Koniec
5 grudnia 2018 r.
500 mln
Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
Start:
15 lutego 2018 r.
Koniec
24 maja 2018 r.
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
550 mln
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand
Start:
4 kwietnia 2018 r.
Koniec
8 maja 2018 r.
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.
150 mln

KONKURSY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w mln)
Działanie 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Start:
30 października 2018 r.
Koniec:
4 stycznia 2019 r.
Wsparcie badań przemysłowych
i eksperymentalnych
prac rozwojowych
lub eksperymentalnych
prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Typ 1 Małe projekty
1 mln
Start:
2 stycznia 2018 r.
Koniec:
2 marca 2018 r.
Typ 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej
ok. 12 mln
Działanie 1.2
Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Start:
2 stycznia 2018 r.
Koniec:
2 marca 2018 r.
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
ok. 6 mln
Działanie 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Start:
30 października 2018 r.
Koniec:
4 stycznia 2019 r.
Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
10 mln
Działanie 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
Start:
30 maja 2018 r.
Koniec:
30 lipca 2018 r.
Inwestycje przedsiębiorstw.
9 mln

KONKURSY WOJ. WIELKOPOLSKIE

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Start: 29 grudnia 2017 r. Koniec: 30 lipca 2018 r.
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo- rozwojowych. 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).
150 mln
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
sierpień 2018 r.
Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne).
90 mln

KONKURSY WOJ. POMORSKIE

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w
)
Poddziałanie 1.1.1Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
Start: kwiecień 2018 r. Koniec:sierpień 2018 r.
Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Typy projektów: 1) Realizacja prac badawczo-rozwojowych. 2) Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.
ok. 63 mln

KONKURSY WOJ. LUBUSKIE

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w
)
Działanie 1.1 Badania i innowacje
Start: czerwiec 2018 r. Koniec: 21-28 czerwiec 2018 r.
I. Projekty B+R przedsiębiorstw. II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
Konkurs na II typ projektów może zostać odwołany.
30 mln

Skontaktuj się z nami!


Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.